Missie en Visie

Missie

Omdat fysiotherapie een voorwaarde is voor goede zorg kan een sterke eerstelijn niet zonder een goed georganiseerde en aanspreekbare beroepsgroep.


De Coöperatie Fysiotherapeuten Midden-Holland is het netwerk van eerstelijns fysiotherapeuten die, met behoud van de eigen identiteit, sámen werken aan het verstevigen van de positie van de fysiotherapeut.


Wij zijn de gesprekspartner voor alle andere relevante partijen binnen de eerstelijnszorg (huisartsen, zorgverzekeraars, de gemeente, et cetera) en maken namens de coöperatie bindende afspraken.


Visie

In 2020 is de coöperatie opgericht en vertegenwoordigt een substantieel deel van de fysiotherapeuten binnen Midden Holland;


De coöperatie wordt ondersteund door een professioneel secretariaat, etc.


De coöperatie draagt bij aan de organisatie van de zorg en ontwikkelt in samenspraak met andere zorgverleners zorg specifieke producten die aansluiten bij de regionale behoefte.


Inhoudelijk wordt de coöperatie ondersteund door de sterke vakinhoudelijke netwerken, die onze regio al kent.