Lidmaatschap

 In de toekomst zullen er kosten blijven om de coöperatie te kunnen blijven runnen. Deze kosten zullen we met alle leden moeten delen.


Tijdens de oprichtingsvergadering  najaar 2020  is er de begroting vastgesteld voor 2021. Hierin is ook gesproken over de contributie voor 2021 .


Er is gekozen voor een contributie van € 200,00 per FTE.

Op 1 maart van ieder kalenderjaar wordt het aantal FTE van de leden vastgesteld.


Er is in de statuten vastgesteld dat de leden een een gewogen stem hebben die gekoppeld is aan het aantal FTE.

1 FTE = 1 stem  10FTE = 10 stemmen

Instappen voor 31 december 2020,
50% korting instapfee

Door in te stappen voor 31-12-2020 krijg je 50% korting op de instapfee en betaal je daarnaast de contributie van € 200,00 per FTE.

Leden ingestapt voor 1 oktober 2020

De leden die zijn in gestapt voor 1 oktober 2020 hebben 100% korting gehad op de instapfee. Zij hebben samen de opstartkosten betaald.

€250,00

€200,00

€   0,00

€200,00

instapfee

per FTE

instapfee

per FTE

Instappen vanaf 2021

Iedereen is welkom en kan altijd instappen. De instapfee is eenmalig.
Je betaalt daarnaast  je contributie van € 200,00 per FTE.

€500,00

€200,00