Lidmaatschap

 In de toekomst zullen er kosten blijven om de coöperatie te kunnen blijven runnen. Deze kosten zullen we met alle leden moeten delen.


Tijdens de ALV  najaar 2021 is er de begroting vastgesteld voor 2022. Hierin is ook gesproken over de contributie voor 2022 .


Er is gekozen voor een contributie van € 200,00 per FTE.

Op 1 januari van ieder kalenderjaar wordt het aantal FTE van de leden vastgesteld.


Er is in de statuten vastgesteld dat de leden een een gewogen stem hebben die gekoppeld is aan het aantal FTE.

1 FTE = 1 stem  10FTE = 10 stemmen

Met de leden die in 2020 zijn ingestapt hebben we de oprichtingskosten betaald. Vanaf 2021 gaan we lidmaatschapsgeld innen op basis van werkzame FTE in ons verzorgingsgebied. Als je als praktijk wilt instappen betaal je eenmalig de instapkosten van € 1000,00 en daarnaast het lidmaatschap.

Instappen vanaf 2022

Iedereen is welkom en kan altijd instappen. De instapfee is eenmalig.


Je betaalt daarnaast  je contributie van € 200,00 per FTE.

€1000,00

€200,00

instapfee

per FTE