Aanmelden voor Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 30 november 2022 houden we de jaarlijkse najaars ALV.

Locatie:  Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811CA Reeuwijk

tijd        :  17.30 -20.30 uur.

Vanaf 17 uur is er inloop. In de pauze zullen we voorzien worden van soep met broodjes.Een kartrekkersgroep van 5 fysiotherapeuten uit regio Midden Holland zijn de afgelopen 12 maanden aan de slag gegaan om ook in deze regio een samenwerkings-verband voor fysiotherapeuten aan te gaan.  Zij werden hierbij ondersteund door het KNGF.. Op vrijdag 25 september 2020 is de oprichting door de notaris bekrachtigd en ingeschreven in de KvK.

De coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland (FTMH) is opgericht.

Samenwerken

Urgentie van een coöperatie fysiotherapeuten


Fysiotherapeuten verenigen zich om prominenter aan tafel te komen bij de verschillende regionale gesprekstafels. Hiervoor hebben 5 collega praktijkhouders de afgelopen maanden samen hard gewerkt aan de oprichting van de Coöperatie Fysiotherapeuten Midden-Holland.

 

De coöperatie wil de gesprekspartner zijn namens alle regionale fysiotherapeuten in de regio Midden-Holland. Iedere praktijk is welkom mits de werkzame collega’s geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep. Als Fysiotherapeuten willen we duidelijker meedoen als één partij binnen de eerstelijn gezondheidszorg.


Tijdens de kickoff op 6 mei 2020 hebben we in een webinar aangegeven waar de urgentie vandaan
komt om ons als fysiotherapeuten te verenigen. Deel van de webinar terugkijken? Onze voorzitter heeft zijn verhaal en de brief van Bart Smit van Mediis opnieuw gedaan en opgenomen. Klik hier om deze te bekijken.


Enthousiast geworden en wil je meedoen klik op de instapverklaring.

Welkom

Regionale GLI Midden-Holland

Vanaf 1 juni 2022 is de regionale GLI Midden-Holland een feit. Samen met Mediis, VGZ, Zorggroep Krimpen en verschillende gemeenten in de regio, leefstijlcoaches en de coöperatie FTMH is gelukt om een samenwerkingsverband te vormen voor de regionale GLI Midden-Holland.


Er is een samenwerking aangegaan met ZoHealty om ons te ondersteunen in de processen rondom de GLI. Voor de  leden van de coöperatie zijn  er goede afspraken gemaakt voor het individuele contract via ZoHealthy. Door bij ons aan te sluiten kan je de GLI voor alle zorgverzekeraars aanbieden.


De  coöperatie FTMH heeft hierin een kartrekkersrol gehad.

 

 

Door de verschillende maatschappelijke veranderingen binnen de zorg zullen wij ons als fysiotherapeuten moeten verenigen. Maatregelen van de overheid en de zorgverzekeraars leiden tot een marktwerking/ concurrentie binnen de eerstelijns zorg  en een opkomende nuldelijns zorg.

De juiste zorg op de juiste plek, waarbij curatie, preventie en lifestyle steeds meer met elkaar verbonden worden. Wij als fysiotherapeuten zijn de beweegzorgspecialist, die op alle vlakken invulling kunnen geven aan de gewenste zorg.

Missie en Visie

Het bestuur

NIeuwsgierig naar de mensen die in het bestuur zitten? 

Het bestuur komt momenteel 1x per 4 weken bij elkaar. Maar zij kunnen het niet alleen. Als lid van de cooperatie FTMH heb je ook een inspanningsverplichting. We zullen het samen moeten gaan doen en daar hebben we alle leden voor nodig. De komende tijd zal nagedacht worden over de invulling hiervan. Wil je meedenken geef het aan bij het bestuur. We willen met een kartrekkersgroep, die breder is dan het bestuur hier over sparren,

Lidmaatschap

Als lid van de coöperatie FTMH heb je  een inspannings-verplichting.


Dit houdt in dat we graag een actieve inbreng hebben tijdens vergaderingen, werkgroepen, een bestuursfunctie bekleden


We hebben er ook voor gekozen voor een roulerend systeem in het bestuur. Elke 2-3 jaar treden er bestuursleden af,  zij kunnen zich herkiesbaar stellen, maar ook andere kandidaten kunnen zich dan verkiesbaar stellen. Tijdens de ALV zullen de nieuwe bestuursleden gekozen worden door de leden.